Jongeren en veilig werk


Jongeren zijn bijzonder kwetsbaar op de werkplek/ werkplaats.

In heel Europa lopen vooral arbeiders tussen de 18 en 24 jaar het risico op een bedrijfsongeval. Deze leeftijdsgroep maakt 50% meer kans dan arbeiders van een oudere leeftijd. Tevens maken zij meer kans op een beroepsziekte.

Achter deze statistieken staan individuele verhalen. Jonge mensen die moeten leven met de gevolgen van ongevallen en ziektes maar ook jonge mensen die omkomen bij bedrijfsongevallen terwijl ze nog een heel leven voor zich hadden.

Er zijn vele redenen waarom juist jongeren dit risico lopen maar het zijn tevens redenen waar we iets aan kunnen doen. Werkgevers, opvoeders, gezondheid en veiligheid professionals, beleildsmakers maar ook de jonge werknemers zelf.
We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om te zorgen dat de jeugd ook gezond en veilig kan werken.

Waarom zijn nou net jonge mensen kwetsbaar?

Jongeren zijn nieuw op het werk, hebben gebrek aan ervaring en besteden vaak niet genoeg aandacht aan de risico's waarmee zij geconfronteerd worden.
Het ontbreekt ze vaak van de fysieke en psychische volwassenheid, vaardigheden en opleiding.
Vaak zijn ze niet op de hoogte van hun eigen rechten en verantwoordelijkheid maar ook niet van die van hun werkgever. Ook staan ze vaker minder stevig in hun schoenen om een probleem aan te kaarten bij hun werkgever.
Werkgevers houden ook niet altijd rekening met de kwetsbaarheid van de jongeren en geven ze weinig toezicht en voorzien ze de jonge werknemen in vele gevallen niet van een opleiding.

Als we dit probleem serieuzer gaan nemen en extra aandacht geven aan deze mensen kunnen we in vele gevallen ongelukken voorkomen.
Zoals besproken ligt de fout vaak niet alleen bij de werknemer of werkgever maar ook vaak bij de opvoeders. Ook zij zullen hun kinderen goed op de hoogte moeten houden en ze inlichten over eventuele gevaren.
2010 AM GROUP. All rights reserved