AM Group is partner in de 2010—2011 campagne:

“ EEN GEZONDE WERKPLEK -
          - GOED VOOR JOU EN VOOR DE ZAAK ”.

In deze campagne werkt AM—Group bvba nauw samen met het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk:
EU - OHSA, Bilbao, Spanje

Deze campagne heeft tot doel werknemers en werkgevers [nog] veiliger te laten werken  bij onderhoud aan gebouwen en installaties.
Immers goed en veilig uitgevoerd onderhoud is goed voor de gezondheid van de werknemers en goed voor de opdrachtgever.

Een ongeluk zit in een klein hoekje en  kan vergaande gevolgen hebben.

                            Persoonlijk leed voor de werknemer 

                                        Financieel voor de opdrachtgever


Over AM Group en de OSHA campagne

Veilig werken is allang geen bijzaak meer. Op het werk geldt dat onveiligheid niet langer verantwoord is en moet worden bestreden.
Er wordt van u als bedrijf verwacht dat u maximale inspanningen pleegt om werkongevallen en blijvend letsel te voorkomen.
Dat verwachten niet alleen uw werknemers en de overheid, maar ook uw klanten en uw aandeelhouders.

Onveilig werken betekent imagoschade, hoge extra bedrijfskosten, uitsluiting van aanbestedingen en daardoor omzetverliezen, afgezien van het menselijk leed dat gepaard gaat met arbeidsongevallen.

De veililigheidskundigen van AM-Group zijn, sinds onze oprichting in 1995, actief betrokken bij het adviseren en begeleiden van bedrijven naar een veiligere arbeidsomgeving,
met als doelstelling een veiligere werkplek voor u en uw werknemers en het voldoen aan de gestelde richtlijnen op het gebied van
arbeidsveiligheid. Vanuit onze hoofdvestiging in Heusden-Zolder bieden wij ondernemingen een pallet aan ondersteuningen aan die u helpen uw bedrijf te
laten voldoen aan de Europese Richtlijnen en Wet- en regelgevingen op het gebied van arbeidsveiligheid en alle deelgebieden die daar mee te maken hebben.
2010 AM GROUP. All rights reserved